Miljöarbete

Vårt miljöarbete handlar både om smått och stort.
Vi försöker att alltid tänka i flera steg inom olika aspekter,
för att vara en så hållbar verksamhet som möjligt.

Hållbarhet

Utförande

 • Lokala råvaror och tjänster
 • Lokal arbetskraft
 • Åtling/utfodring med ekologiska och lokala produkter
 • Lokala samarbeten
 • Hänsynstagande till andra intressenter

Natur

 • Respektera och informera om Allemansrätten
 • Värna om den biologiska mångfalden och vårda den natur vi vistas i
 • Sprida neutral kunskap om Sveriges vilda djur och natur

Miljö

 • Källsortering
 • Klimatkompensering
 • Slitagekompensering
 • Deltagande i natur- och miljöprojekt

Utmärkelser