12 februari

Det var alldeles tyst i skogen när jag gick stigen mot kojan innan soluppgång. Det snöade rikligt och fortsatte så hela dagen.
Nötskrikorna visade sig först och sen kom korparna. Även 3 olika hackspettar och en duvhök kom på besök. Efter 6 timmars väntan hörde jag det gälla pipandet från en örn. En kort stund senare landade kungsörnen och skatorna började genast reta den. Korparna satt i träden och så fort örnen hade gett sig av var de nere på marken igen. Jag hoppades att örnen skulle komma tillbaka men det gjorde den inte. Efter drygt 8 timmar packade jag ihop och traskade tillbaka till bilen i nysnön.
 

Korp (Corvus corax) 

 

Duvhök (Accipiter gentilis)

 

Kungsörn (Aquila chrysaetos) & skata (Pica pica)

 

Kungsörn (Aquila chrysaetos)

 

Gråspett (Picus canus) 

 

Större hackspett (Dendrocopos major)

 

Spillkråka (Dryocopus martius)