2-15 januari

Många timmar i gömsle har gett några fina möten.
Ett par kungsörnar, en havsörn samt gråspett, nötskrika och alla de vanliga småfåglarna. Svårast är att inte synas, inte märkas, men samtidigt hinna ta bilden med stort ”B”. Och det har jag ännu inte lyckats med så det blir så många timmar jag hinner i gömsle resten av vinterdagarna…!

(Ett stort tack till Hans www.naturaborealis.se, Örnexperten nr 1)
 

Ung kungsörn (Aquila chrysaetos)

 

Ung kungsörn (Aquila chrysaetos)

 

                                 

Havsörn (Haliaeetus albicilla) 

 

Gråspett (Picus canus) 

 

Kungsörn (Aquila chrysaetos)

Nötskrikan (Garrulus glandarius)

 

Kungsörn (Aquila chrysaetos)