5-6 augusti

De här dagarna har det blivit oplanerade och roliga tillfällen att fota olika fåglar.
I skogen mötte jag en väldigt ljus ormvråk, som dessutom var relativt orädd och lite nyfiken. Troligen var det en ungfågel.
En av ”mina” tornfalksungar, som jag har följt sedan de blev tilltänkta, har hållit sig kvar vid åkern där den har vuxit upp. Nu har fjäderdräkten blivit så pass vuxen att man kan se att det är en hane.
Idag stannade mina grannar när de åkte förbi och talade om att det satt en häger i diket. Jag sprang in efter kameran och när jag kom ut stod den mitt på asfaltsvägen. Jag gissar att även detta var en ungfågel, för den tittade på mig en lång stund innan den fällde ut vingarna och gav sig av.
 

Ormvråk (Buteo buteo)

 

Tornfalk (Falco tinnunculus)

 

Tornfalk (Falco tinnunculus)

 

Häger (Ardea cinerea)

 

Häger (Ardea cinerea)