18-25 juli

Under 2 månader har jag haft förmånen att följa en tornfalkshäckning endast 200 meter från mitt hem. Jag har sett den första dusten med kajorna då tornfalksparet gick segrande ur striden, hur paret har turats om att ruva de 4 äggen och därefter arbetet med att mata ungarna.
Under denna vecka i juli har ungarna blivit så pass stora att de har testat sina vingar. De har hela tiden hållit sig nära holken och varje kväll samlats inne i holken igen.
Den sista dagen vågade de sig längre bort och jag såg på avstånd att de flög längre sträckor än tidigare. En av dem visade även att den nu kan konsten att ryttla. Föräldrarna syntes inte till och det gick inte längre att komma ungarna nära. Precis som det ska vara. Alla 4 ägg har blivit 4 vuxna ungfåglar och jag är lycklig att allt har gått bra och att jag har fått uppleva alla dessa fina och spännande möten.

 

Två av de fyra tornfalksungarna i holken (Falco tinnunculus)

 

En tornfalksunge som kollar in mig (Falco tinnunculus)

 

 

 

Hanen kommer med en stor ödla åt ungarna (Falco tinnunculus)

 

En av ungarna fick ödlan och de som blev utan blev rätt upprörda (Falco tinnunculus)

 

En unge som vågade sig lite längre bort från holken (Falco tinnunculus)

 

Tornfalksunge (Falco tinnunculus)

 

Pappa tornfalk övervakar ungarnas försök att flyga (Falco tinnunculus)

 

Tidigare möten med tornfalksfamiljen: 3 juni och 5 juli