23 mars

Efter några kontorstimmar gjorde jag en liten fågeltur. Det var svårt ljus och de flesta fåglar befann sig på långt avstånd, så några superbilder blev det inte. Det var ändå fint att se och höra ett 60-tal sångsvanar samt olika änder. Dessutom behöver jag verkligen träna på flygande fågel – det blev många bilder direkt ner i papperskorgen…!
 

Gräsand (Anas platyrhynchos)

 

Sångsvan (Cygnus cygnus)

 

Sångsvan (Cygnus cygnus)

 

Knipa (Bucephala clangula) 

 

                           

                           Sångsvan (Cygnus cygnus)

 

Sångsvan (Cygnus cygnus)