26 februari

Med förhoppning om att få se några rovfåglar gick jag upp tidigt för att sitta i gömsle.
Timmarna gick och inga rovfåglar visade sig. Jag fick istället fota det naturen erbjöd; småfåglar, hackspettar och ekorrar.

 

Blåmes (Parus caeruleus)

 

Ekorre (Sciurus vulgaris)

Ekorre (Sciurus vulgaris)

 

Trädkrypare (Certhiidae)

 

Talgoxe (Parus major)

 

Gråspett (Picus canus)

 

Spillkråka (Dryocopus martius)

 

Större hackspett (Dendrocopos major)