Äntligen kom vintern och snön!

 

Spillkråka (Dryocopus martius)