20 november

Den första riktigt kalla dagen i Kungsberg denna senhöst. Frosten låg kvar hela dagen och skogens karaktär ändrades med ishinnor i bäckar och frostiga grässtrån.
Att ha med sig en 10 månader gammal son på fotoutflykt innebär att utbudet av vad man kan göra minskar radikalt. Dock fungerar det rätt bra att fota småfåglar så åter igen begav vi oss till matningsplatsen i skogen.
På vägen dit hittade vi två spårlöpor av björn som löpte parallellt. Eftersom det dagarna före var blött och geggigt och marken nu var frusen var spåren välbevarade.
Allt tar ungefär tre gånger så lång tid med ett litet barn. Så när jag äntligen började fotografera hade klockan redan hunnit bli ett och klockan två kom inte ljuset ner mellan träden längre.
Det blev ändå en fin skogsdag och vi fick se 11 arter:
Större hackspett
Spillkråka
Gråspett
Blåmes
Tofsmes
Nötväcka
Nötskrika
Talgoxe
Trädkrypare
Svartmes
Talltita

Björnspår (Ursus arctos) 

Björnspår (Ursus arctos) 

Blåmes (Parus caeruleus) 

Större hackspett (Dendrocopos major)