4 maj

Jag begav mig till en plats i Kungsbergsskogen där både större hackspett, spillkråka och gråspett har visat sig. Det var en vacker morgon med fint gryningsljus och den större hackspetten visade upp sig några minuter. Dock var det den enda fågel som ville visa sig så efter några timmar nöjde jag mig med det mötet och åkte hem.

Större hackspett (Dendrocopos major)