Torsdag 5 juli flög jag till Bergen för att kliva på fiskefartyget Brennholm, som skulle vara mitt ”hem” i 3 veckor. Vi var 20 st ombord varav 10 var besättning och 10 st forskare. På dessa ekosystemexpeditioner är vi två valobservatörer. Övriga är fisktekniker samt annan inriktning inom marinbiologi. Vi gav oss av fredag 6 juli och dagen efter var vi framme vid våra osynliga linjer som vi ska gå efter. Dessa kallas transekt och ungefär var 6:e timme är det ”station”, då olika prover tas samt att det trålas efter fisk. Fisken vägs, mäts och åldersbestäms. Tiden mellan stationerna jobbar vi valobservatörer då vi helt enkelt ser ut över havet och rapporterar/läser in de marina djur vi ser.
Den första veckan såg vi nästan inget liv alls och när man enbart stirrar på ett gråblått hav i 7-8 timmar om dagen blir det väldigt långa dagar. Men ibland kom vi genom områden där det var lite grundare, med strömmar som gjorde att både plankton och fisk trivdes och därmed även valar. Så efter 8 dagar har vi sett 5 arter; sillval, vikval, späckhuggare, näbbval och tumlare.
Det är svårt att hinna ta några bilder eftersom vi rör oss i 9-10 knops fart hela tiden och stannar inte när vi ser valar. Men jag hoppas att det ska bli några bättre fototillfällen innan expeditionen är slut!
Nu är vi på östra sidan om ön Jan Mayen och på väg söderut mot Färöarna. Vi får se vad de närmaste dagarna har att bjuda på!


 

Silltrut (Larus fuscus)

Späckhuggare hane (Orcinus orca)