En vintermånad utan snö. Men djuren finns ändå i skogen!

Lavskrika  (Perisoreus infaustus)